Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии", Обект №14-1/2023, землище с. Бохот

728