Решение №36 от 19.12.2019 г. на Общински съвет - Плевен с ценоразпис за продажба на дърва за огрев за местното население и ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци

174

Файлове:

Решение №36.docx Решение №36.docx