Начални цени за процедурите по възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост, ценоразписи и условия за продажба на добита дървесина на граждани и юридически лица

273

Файлове:

Решение №43.docx Решение №43.docx