Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии, обект №28/2021, землищa с. Гривица и с. Радишево

433