Заповед № РД -10-1684 от 02.12.2021г. на Кмета на Община Плевен за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година

435