Отчет за постъпилите през второто тримесечие на 2017 г. заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Плевен

2278

Файлове:

Бланка Ч-Б.pdf Бланка Ч-Б.pdf