ЗДОИ отчети - 2016 г.

Информация за постъпилите през 2016 г. заявления

2640

О Т Ч Е Т за постъпилите през 2016 г. в Община Плевен писмени и устни заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация   Постъпилите в Община Плевен писмени и устни заявления за достъп до обществена информация…

Информация за постъпилите през третото тримесечие на 2016 г. заявления

2556

Постъпилите през третото тримесечие на 2016 г. в Община Плевен заявления за достъп до обществена информация са общо 31 . От тях 5 са писмени, а  26 -  устни. 24 са подадени от представители на медии, а 7 - от физически лица. Няма…

Информация за постъпилите през второто тримесечие на 2016 г. заявления

2541

Постъпилите през второто тримесечие на 2016 г. в Община Плевен заявления за достъп до обществена информация са общо 59 . От тях 10 са писмени, а  49 -  устни. 45 са подадени от представители на медии, 3 - от неправителствени организации,…

Информация за постъпилите през първото тримесечие на 2016 г. заявления

2443

Постъпилите през първото тримесечие на 2016 г. в Община Плевен заявления за достъп до обществена информация са общо 69 . От тях 11 са писмени, а  58 -  устни. 59 са подадени от представители на медии, а 10 - от физически лица. Няма…