О Т Ч Е Т за постъпилите през 2015 год. заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Плевен

2272