ЗДОИ отчети - 2013 г.

Статистика на постъпилите заявления за 2013г

2753

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  2013 година Брой на постъпилите в Община Плевен заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.         Съгласно писмения…