КАМЕРНА ЗАЛА ,,ГЕНА ДИМИТРОВА”

4531

Залата е подходяща за публични събития, обучения и презентации.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

  • В Центъра за административно обслужване
  • Чрез лицензиран пощенски оператор
  • На  e-mail: cao@pleven.bg

 

ЗАЛАТА РАЗПОЛАГА С:

  • Свободно разполагане до 60 места
  • Мултимедия

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

  • След разрешение
  • Преди събитието
  • Съгласно разпоредбите на Наредба №17 на Общински съвет Плевен

 

ЦЕНА НА ЧАС

ЦЕНИ БЕЗ ДДС

ЦЕНИ С ДДС

1 час

40.00лв.

48.00лв.

1ч.30мин.

55.00лв.

66.00лв.

2 часа

70.00лв.

84.00лв.

2ч.30мин.

85.00лв.

102.00лв

3 часа

100.00лв.

120.00лв.

4 часа

130.00лв.

156.00лв.

Над 4 часа

140.00лв.

168.00лв.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

  • В  брой или чрез ПОСТ терминално устройство на касата в центъра

за административно обслужване на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане" № 4

  • По банков път в "БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД  – ОФИС ПЛЕВЕН, BIC: BGUSBGSF,

IBAN: BG85BGUS91608404113900,

КОД: 44 41 00, основание: Наем зала

Фактура се издава в рамките на календарният месец на плащане в центъра за административно обслужване на адрес: гр. Плевен,

пл. „Възраждане" № 4