АРТ ЦЕНТЪР

4013

Залата е подходяща за изложби, културни събития и презентации.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • В Центъра за административно обслужване
 • Чрез лицензиран пощенски оператор
 • На  e-mail: cao@pleven.bg

 

ЗАЛАТА РАЗПОЛАГА С:

 • Изложбен салон – 280 м2
 • Озвучаване

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • След разрешение
 • Преди събитието
 • Съгласно разпоредбите на Наредба №17 на Общински съвет Плевен

За първите 3 часа – 50 лв./час без ДДС

За всеки следващ час – 25 лв./час без ДДС

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • В  брой на касата в обединено счетоводство ,,Културни институти”,

ул.,, Стоян Заимов” № 3

 • По банков път в "БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД  – ОФИС ПЛЕВЕН, BIC: BGUSBGSF,

IBAN: BG68BGUS91603104102300,

КОД: 44 41 00, основание: Наем зала

 • Фактура се издава в обединено счетоводството ,,Културни институти”,

ул.,, Стоян Заимов” № 3