Заповеди

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1940

Приложение:  1. Заповед на Министъра на здравеопазването - РД-01-117 / 08.03.2020 г. 2. Заповед на Министъра на здравеопазването - РД-01-118 / 08.03.2020 г. 3. Заповед на Кмета на Община Плевен - РД-10-254 / 08.03.2020 г. 4. Заповед на Кмета…