ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1853

Приложение: 

1. Заповед на Министъра на здравеопазването - РД-01-117 / 08.03.2020 г.

2. Заповед на Министъра на здравеопазването - РД-01-118 / 08.03.2020 г.

3. Заповед на Кмета на Община Плевен - РД-10-254 / 08.03.2020 г.

4. Заповед на Кмета на Община Плевен - РД-10-281 / 10.03.2020 г.