Заповед за временно ограничие спирането, паркирането и движението на МПС

1581