ЗАПОВЕД № РД-12-1/06.01.2023 г. на Кмета на Община Плевен относно определяне на местата за търговия на открито за продажба на мартеници и реда за участие и заемане на местата.

778