ЗАПОВЕД №РД-10-185 - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАНИРАНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВИСОЧИНАТА И ОБЕМА НА 25 БРОЯ ВИСОКИ, ОПАСНИ, ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ПОЛУИЗСЪХНАЛИ КЛОНИ НА БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ”

1635