ЗАПОВЕД РД-10-1443/04.11.2020 г. ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО §9 ОТ НАРЕДБА № 14 ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ДО ОТМЯНАТА НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

1507