Заповед №РД-10-1301/21.09.2023 г. относно комисия по чл.23, ал.1 от ЗНЧ за разпределение на предвидените по държавния и общински бюджет средства за читалищна дейност за финансовата 2023 г. между читалищата на територията на Община Плевен

418