Заповед на министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г.:

1467