Заповед на Министъра на здравеопазването за носене на защитни маски в колективи до 7 души

1201