Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-355/18.05.2021 г. за присъственото обучение на всички ученици

358