Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-274/29.04.2021 г. за отпадане на „зеления коридор“ за пазаруване на възрастни

442