Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Плевен

925