Заповед за гласуване в лечебни заведения,дом за стари хора и места за лишаване от свобода

910