З А П О В Е Д № РД 10 -294 гр.Плевен / 07.02.2017 г. на местата в Община Плевен за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за Народно събрание 26.03.2017 г.

2710

Файлове:

Zapoved-izb.spisak_.pdf Zapoved-izb.spisak_.pdf