Заповед №РД 10-473 - относно организацията за посещения на градски паркове и градини на територията на град Плевен

1295