Заповед на кмета за възстановяване дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерските клубове и пазара за коли

1054