ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОТ 1 ДО 30 АПРИЛ

1367