Заповед на кмета на Община Плевен във връзка с удължаване на противоепидемичните мерки до 31 януари 2021 год.

1090