Заповед на кмета на Община Плевен във връзка с посещаването на спортни мероприятия

1138