Заповед на кмета на Община Плевен във връзка с изменение на противоепидемичните мерки от 01 май 2021 г.

1089