Заповед на кмета на Община Плевен с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Плевен № РД – 10-1061/13.08.2021

1810