Заповед на кмета на Община Плевен № РД – 10-443/19.04.2021 г. за изменение на противоепидемичните мерки от 19 април 2021 г.

994