Заповед на кмета на Община Плевен № РД – 10-401/09.04.2021 г. за промяна на противоепидемичните мерки от 12 април 2021 г.

1052