Заповед на Кмета на Община Плевен Георг Спартански за започване на прием на деца в детските заведения № РД10-558/20.05.2020 г.

1217