Заповед на кмета на Община Плевен Георг Спартански за работата на търговските обекти и мерки за дезинфекция

1343