ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ГЕОРГ СПАРТАНСКИ ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЦЕНТРОВЕ С ПОТРЕБИТЕЛИ № РД 10-672/18.06.2020 г.

1277

Файлове:

RD-10-18062020.jpg RD-10-18062020.jpg