Заповед на кмета на Община Плевен Георг Спартански за преустановяване посещенията в културните институти

1293