Заповед на кмета на Община Плевен Георг Спартански за преустановяване дейността на детски заведения, центрове, засилен пропускателен режим и дезинфекция

1301