Заповед на кмета на Община Плевен Георг Спартански за оправомощаване на кметовете на кметства, на кметските наместници и служителите от отдел „Инспекторат” за съставяне на актове по неспазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на

1403