Заповеди

ЗАПОВЕД № РД-10-2145 гр. Плевен 08.12.2017 г.

3708

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 2145 гр. Плевен 08.12.2017 г.           На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване…

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 2036/30.11.2017 г. - По повод тържествени чествания на 10.12.2017 г.

3299

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 2036 гр. Плевен 30.11.2017 г.             На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо…