Записване на приемни дни

Използвайте този формуляр за записване за приемните дни на кмета и заместник кветовете на Община Плевен. Информацията, която ще предоставите ще се използва само за записването и в никакъв случай няма да бъде предоставяна на лица и организации извън пряко ангажираните с тази дейност. След получаване на Вашия формуляр, служители на Община Плевен ще се свържат с Вас на посочените от Вас адрес и телефон. В случай, че сте представили неверни лични даннни и контактът с Вас не е възможен, записване няма да се извършва. Всички данни трябва да са попълнени точно, изчерпателно и ясно на кирилица. Адресът на електронната поща се попълва на латиница.