Стефан Милев - Заместник-кмет „Проекти и хуманитарни дейности”

Стефан Милев

Стефан Милев Милев

Заместник – кмет „Проекти и хуманитарни дейности”

 

Роден на 29 март 1973 г. в гр. Плевен, Област Плевен

Завършил е Стопанска академия „Д. Ценов” - гр. Свищов, специалност “Социално и застрахователно дело” през 1996 г.

Притежава професионална квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност „Учител по икономика” от Технически университет - Габрово

От 2012 г. до 2015 г. Стефан Милев е работил като експерт в консултантска фирма за разработване и управление на проекти

От 1996 г. развива частен бизнес в областта на търговията с бързооборотни стоки

Ръководил е изпълнението на проекти в проектния цикъл по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

 

E-mail: s.milev@pleven.bg

Тел. 064 /881 356

Приемно време: Вторник от 10.00 ч. - 12.00 ч.