Военно окръжие – Плевен обявява, че се удължават сроковете на кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв.

2110

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН

5800, гр.Плевен, ул."Сан Стефано" №43А, тел(064)822921,факс(064)828135

 

 

О  Б Я В А

 

        

Военно окръжие – Плевен обявява, че се удължават сроковете  на кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв за военните формирования на видовете въоръжени сили в изпълнение на заповед № ОХ-889/21.12.2012г. на министъра на отбраната, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-193/08.03.2013г. и МЗ № ОХ-232/25.03.2013г. както следва:

         - Срок за подаване на документи на кандидати за служба в доброволния резерв във военните окръжия, областните военни отдели и отдел «Столичен», офисите за военен отчет в общините/районите – до 11.05.2013г.;

         - до 14.05.2013г. в структурите на Военно медицинска академия да завърши медицинското освидетелстване за годност и оценка на психологичната пригодност на кандидатите за служба в доброволния резерв;

         - до 17.05.2013г. съответните териториални структури на Централното военно окръжие да изпратят документите на кандидатите за служба в доброволния резерв във военното формирование провеждащо конкурса;

         - до 22.05.2013г. списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати по областни военни отдели да се обявят в сайта на Централно военно окръжие и се поставят на общодостъпно място във военното окръжие и областните военни отдели;

         - срок за провеждане на конкурсите – до 31.05.2013г.

 

         Желаещите граждани да кандидатстват за служба в доброволния резерв могат да подават своите документи всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа в съответните териториални структури на Централно военно окръжие.