Вакантни длъжности за ВВС

1840

О Б Я В А
Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира, че приема документи за длъжности от Военновъздушните сили, съгласно приложенията към обявата и в срок, както следва:
1.Регион София - 14 длъжности - до 28.04.2016 г.
2.Военно формирование 28000-Граф Игнатиево-25 длъжности -до 13.05.2016 г.
3.Военно формирование 32040-Крумово-19 длъжности - до 13.05.2016 г.
4.Регион Бургас-8 длъжности - до 28.04.2016 г.
5.Регион Варна-13 длъжности - до 28.04.2016 г.
Документи на кандидатите се приемат в Офиса за водене на военен
отчет в Община Плевен - стая № 310, ет. 3, пл.”Възраждане” №1
/сградата на Областната администрация/
За допълнителна информация - тел. 064/824 147 или 0879 911 230.
OФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Файлове:

20konkurs20vvs.pdf 20konkurs20vvs.pdf