Вакантни длъжности за Национална гвардейска част

1776

О Б Я В А
Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
в Националната гвардейска част, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира, че приема документи за 29 длъжности: „гвардеец”, „шофьор” и „номер от разчет”
Срока за подаване на документите е до 05.05.2016 г.
Документи на кандидатите се приемат в Офиса за водене на военен
отчет в Община Плевен - стая № 310, ет. 3, пл.”Възраждане” №1
/сградата на Областната администрация/
За допълнителна информация - тел. 064/824 147 или 0879 911 230.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Файлове:

2016_03_24_obqva_ngch.pdf 2016_03_24_obqva_ngch.pdf