Вакантни длъжности от Съвместно командване на силите

1820

О Б Я В А
Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира, че приема документи за длъжности от Съвместно командване на силите, съгласно приложенията към обявата, както следва:
1.Военно формирование 28860-Горна Малина – 25 длъжности
2.Военно формирование 48960-София – 25 длъжности
Срока за подаване на документите е до 05.05.2016 г.
Документи на кандидатите се приемат в Офиса за водене на военен
отчет в Община Плевен - стая № 310, ет. 3, пл.”Възраждане” №1
/сградата на Областната администрация/
За допълнителна информация - тел. 064/824 147 или 0879 911 230.
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Подробна информация: