Вакантна длъжност за офицер

343

О Б Я В А

за набиране на кандидати за офицерска длъжност

 във военно формирование 48 960 – София,

 съгласно  МЗ ОХ-129/07.02.2017 г

Длъжност - Помощник-началник на служба

                                „Медицинско и ветеринарно осигуряване"

            Документи на кандидатите  се приемат в Офиса за водене на военен отчет в Община Плевен - стая № 310, ет.3, пл.”Възраждане” 1   /сградата на Областната администрация/

       За допълнителна информация - тел. 064/824 147 или 0879 911 230.

Срок за подаване на документите: 10.04.2017 г.

         Подробна информация в приложения файл:

Файлове:

Обява.docx Обява.docx