СПИСЪК НА ЛИЦАТА НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА "УПРАВИТЕЛ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр.ПЛЕВЕН

1784