СПИСЪК НА ЛИЦАТА НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТ "ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр.ПЛЕВЕН

1742